Prowadząc rozważania na temat chorób autoimmunologicznych w tym tocznia jest sprawą oczywista iż zależność tych chorób od L form bakterii jest scisła, nie tylko dlatego, iż zostały wykryte w wielu preparatach biologicznych chorych na choroby autoimmunologicznem, ale także dlatego, iż możemy w prosty sposób udowodnić to na chorych cierpiących na toczeń, łuszczynę, bielactwo itd..

Profesor Trevor Marshall podaje, iż L formy bakterii powodujące choroby autoimmunologiczne korzystają w enzymów produkowanych przez geny aktywowane przez receptory witaminy D (VDR). Umożliwia im to przeżycie w niekorzystnym dla nich PH nawet bez obecności ściany komórkowej.

Stosowanie Medoxomilu hamującego receptory witaminy D tym samym hamującego produkcje potrzebnych dla L form bakterii enzymów, powodowało znaczne ustępowanie objawów choroby. Nie można jednak zablokować receptora VDR całkowicie gdyż to spowodowałoby brak aktywnej formy witaminy D w organizmie a to byłby równoznaczne ze zgonem.

Jednak niepodważalnym pozostaje fakt zależności L form bakterii od pracy receptora VDR, który niejako umożliwia im przeżycie.

Przyjrzyjmy się teraz nieco objawom tocznia. W wywiadzie chorzy na toczeń podają, iż światło słoneczne mocno zaostrza objawy choroby! Dlaczego tak się dzieje?

Doktryna która teraz napiszę jest najwybitniejszym dowodem teorii protokołu Marskalla, teorii mojej oraz dr Barskiego.

Dzieje się tak dlatego, iż w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych dochodzi do syntezy aktywnej formy witaminy D z witaminy D2 (ergokalcyferolu) do witaminy D3 (cholekalcyferolu - biologicznie postać – 1,25-dihydroksycholekalcyferol). Zwiększona ilość witaminy D3 której do 80% dziennego zapotrzebowania powstaje w skórze powoduje aktywację receptora tej witaminy czyli receptora VDR (pamiętajmy, iż receptor ten odpowiedzialny jest za aktywację setek genów i syntezę setek enzymów), co za tym idzie zwiększa się ilość enzymów które wykorzystują L formy do przetrwania. Większa ilość pożywki dla bakterii to większa ich ilość i ich mocniejszy metabolizm. To z kolei przekłada się na zaostrzenie objawów choroby.

Trzeba także pamiętać, o drugiej stornie pracy receptora VDR – produkcja przeciwciał. Ponieważ receptory VDR wzmagają produkcję przeciwciała w tym autoprzeciwciał, objawy choroby są w podwójny sposób wzmagane, z jednej strony poprzez L formy bakterii z drugiej poprzez przeciwciała na nie skierowane.

Proszę zwrócić uwagę także na aspekt naświetlania skóry u chorych na bielactwo i łuszczycę lampami generującymi promieniowanie UVB a PUVA które z niektórych przypadkach poprawiają stan chorobowy tkanek poddanych naświetlaniu promieniami o powyższych parametrach.

Promieniowanie UVA oraz UVB jest znanym sposobem dezynfekcji pomieszczeń medycznych, promieniowanie o tym zakresie fal niszczy wiele żywych form bakterii oraz wirusów.

Po raz kolejny bakteryjna teoria powstawania chorób autoimmunologicznych ma swoje uzasadnienie.