Charakterystyczną cechą L-form bakterii jest brak ściany komórkowej. Analiza molekularno-genetyczna L-form wykazuje, iż oprócz zmiany w strukturze zewnętrznej czyli ubytku ściany komórkowej w strukturze kodu genetycznego L form bakterii zachodzą dwie ważne mutacje które pozwalają im dostosować metabolizm komórki do zmiennych warunków osmotycznych (z powodu braku ściany komórkowej) wykorzystując do tego enzymu tworzone przez komórki gospodarza.

Co ciekawe, pomimo ograniczonej zmiany kodu genetycznego, nowa L-forma całkowicie porzuca typowy podział komórek z której powstała, rozmnażając się nie przez proliferację jak typowe bakterie zawierające ścianę komórkową ale przez procesy które graficzne można nazwać bąbelkowaniem, pęcherzykowaniem oraz odszczepianiem.

Proces ten jest całkowicie niezależny od prekursorów ściany komory i głównych białek cytoszkieletu, MreB i FtsZ.