Obecne każdy rodzaj choroby autoimmunologicznej leczy się za pomocą leków immunosupresyjnych. Leki immunosupresyjne mają za zadanie zmniejszyć ilość przeciwciał które produkuje organizm. Osiągając ten efekt zmniejsza się całkowitą pulę przeciwciał w organizmie. Zarówno te przeciwciała które chronią Cię przed drobnoustrojami jak i autoprzeciwciał charakterystycznych dla chorób autoimmunologicznych.

Z punktu widzenia ekonomii firm farmaceutycznych jest to idealne rozwiązanie. Pacjent nigdy nie wyleczy swojej choroby, gdyż leki oddziałują jedynie na sutek a nie na przyczynę. Leki zmniejszając liczbę autoprzeciwciał dają pacjentowi częściową poprawę stanu zdrowia dzięki czemu staje się on uzależniony psychicznie od leków immunosupresyjnych.


Z medycznego punktu widzenia choroba nigdy nie będzie wyleczona całkowicie gdyż podanie dużej ilości leków immunosupresyjnych które zlikwidowały by całkowicie autoprzeciwciała, także niszczyłby populację przeciwciał które nie są autoprzeciwciałami i chronią Twój organizm przez bakteriami i wirusami. Taki stan rzeczy prowadziły do stanu w którym człowiek byłby zupełnie bezbronny na bakterie które stale bytują w jego organizmie, chory umarłby na zakażenie bakteryjne bądź wirusowe na które na co dzień chroniony jest przez swój system immunologiczny.

Można zatem śmiało przypuszczać, że na rynek nie zostanie wprowadzony żadne lek który raz na zawsze leczyłby chorobę autoimmunologiczną. Być może powstaną nowe generacje leków immunosupresyjnych, jednak na pewno nie zmieni się fakt konieczności stałego przyjmowania leków, gdyż z punktu widzenia ekonomii firm farmaceutycznych byłby to nieopłacalne!

Zatem jeżeli chorujesz na stwardnienie rozsiane, toczeń, miastenię czy inną chorobę autoimmunologiczną bądź świadom, że leki immunosupresyjne będziesz musiał przyjmować do końca życia.

Pamiętać trzeba także, że każdy lek posiada swoje dodatnie aspekty działania jak również ujemne. Leki immunosupresyjne powodują efekty uboczne, najpoważniejsze z nich to:

- Zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów

- Upośledzenie czynności nerek

- Nadciśnienie tętnicze

- Upośledzenie czynności wątroby

Zatem ratując zdrowie zostajesz narażony na kolejną gamę chorób które kolejno wymagają stosowania innych leków także w sposób regularny.

Czy zatem wciąż wydaje Ci się, ze wszystkie aspekty działania firm farmaceutycznych są przypadkowe?


Czy nie tak obecnie wygląda sposób leczenia kilku chorób jednocześnie?

Czy wciąż jesteś przekonany, że firmy farmaceutyczne kierują się Twoim dobrem i zdrowiem?