Detoksykacja to usunięcie toksyn lub związków metali ciężkich z organizmu w celu przywrócenia pełnej funkcjonalnosci wszystkich układów somatycznych człowieka od układu immunologicznego, przez układ nerwowy po układ wydzielniczy.

Detoksykacja organizmu preparatami ziołowymi oraz innymi preparatami biologicznymi jest metodą powszechnie stosowaną nie tylko w medycynie alternatywnej ale i w konwencjonalnej często z przypisu lekarza. Jeżeli zdamy sobie sprawę iż tkanka tłuszczowa jest głównym miejscem kumulacji toksyn, także wysiłek fizyczny mający na celu pozbycie się tkanki tłuszczowej oraz wydzielanie produktów przemiany materii z kałem, moczem oraz potem ma ogromne uzasadnienie.

Benzopireny – zawarte w dymie papierosowym oraz dymie po spalaniu wielu odpadów i śmieci. Nawet, jeżeli nie jesteś czynnym palaczem papierosów to i tak jesteś bardzo narażony na obecność benzopirenów w Twoim organizmie poprzez zjawisko palenia biernego lub zanieczyszczenie środowiska w szczególności powietrza. Najgroźniejszym powodem szkodliwego działania benzopirenów na organizm jest blokowanie przez nie receptorów TLR – 2 który odgrywa ogromną rolę w układzie immunologicznym.

Receptor TLR – 2 jest białkiem znajdującym się na powierzchni makrofagów które rozpoznają substancje obecne i mikroorganizmy w organizmie (wirusy, bakterie, komórki nowotworowe), informacje to przekazują dalej do układu immunologicznego głównie do limfocytów T. W tej sposób możliwe jest w naturalny sposób niszczenie czynników obcych dla organizmu.

Zablokowanie lub uszkodzenie tego receptora powoduje, iż mimo prawidłowych wartości analitycznych układu białych krwinek we krwi, nasz organizm może nie mieć zdolności obronnych właśnie z powodu uszkodzenia tego receptora w komórkach obronnych.

Wpływ jaki wywiera osłabiony system immunologiczny to zmiana struktur flory bakteryjnej w organizmie. O jej wielkiej roli w leczeniu chorób autoimmunologicznych będzie mowa w opisie III fazy stabilizacji.

Aspartam – to sztuczny słodzik, może występować także na opakowaniach pod symbolem E951. Cicha, niewiarygodnie niepozorna substancja, którą wprowadzono do użycia w środkach spożywczych tłumacząc zasadność jego stosowania kalorycznością glukozy. Wprowadzony do użytku w 1983 roku, dwa lata później, zachorowalność na stwardnienie rozsiane oraz raka mózgu wzrosła już ponad 34% z każdym rokiem osiągając skalę wzrostu o 10% do poprzedniego roku.

Aspartam składa się z fenyloanaliny, kwasu asparaginowego oraz estru metylowego. Ester metylowy po przedostaniu się do przewodu pokarmowego dosłownie natychmiast przekształca się w metanol. O bezpośredniej trującej roli metanolu na układ nerwowy można odnaleźć setki prac, chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na wpływ metanolu na strukturę bakteryjna organizmu i uświadomić Państwu w jaki sposób aspartam pośrednio poprzez metanol bierze udział w powstaniu chorób autoimmunologicznych oraz nowotworowych.

Cały czas zmierzam do faktu w który L formy bakterii są odpowiedzialne za powstanie chorób autoimmunologicznych, i tłumaczenia zasady ich powstawania popierając się schematem obrazkowym.

Metanol podobnie jak pestycydy wpływa na strukturę flory bakteryjnej zasiedlającej nasz organizm. T powoduje niepohamowany wzrost pojedynczych kultur bakteryjnych które w przypadku braku odpowiedniej ilości bakteriocyn innych kultur bakterii oraz odpowiednio wysokiego miana przeciwciał mają zdolność do tworzenia L form bakterii, które bezpośrednio atakują komórki gospodarza.

Badania JS Rokem, I. Goldberg i R. Mateles wykazują iż szczepy bakterii Pseudomonas cepacia w podaniu metanolu stają się szczepem dominującym nawet w stosunku do szczepów Staphylococcus aureus i Salmonella typhimurium. Zatem w przypadku braku czynników hamujących l formy bakterii, mogą swobodnie przenikać do komórek gospodarza które kolejno atakowane są przez przeciwciała.

Ważną grupą substancji toksycznych która ma ogromne znacznie podczas procesów mutacji w procesach nowotworowych oraz mutacji flory bakteryjnej czyli tworzenia L form bakterii w chorobach autoimmunologicznych są: pestycydy. Ponieważ człowiek jest jednym z ostatnich ogniw łańcucha pokarmowego i jest zarówno mięso i roślino żerny substancje te poprzez gromadzenie się w tkance tłuszczowej przekazywane są wzdłuż łańcucha pokarmowego do człowieka.


Przyjrzyjmy się jak np. procesowi bioakumulacji podlegają pestycydy z oprysków rolnych do organizmu człowieka poprzez wodę, popirając się jednym małym przykładem:

Po procesie oprysków, pestycydy ciekami podziemnymi, strumieniami dostają się do większych skupisk wodnych, jezior, rzek itd. Tam podstawowym elementem którym inicjuje łańcuch bioakumulacji jest bioplankton, który kolejno poprzez skorupiaki, mniejsze ryby oraz większe staje aktywnym łańcuchem. Jeżeli zatem człowiek spożyje rybę staje się końcowym odbiorcą całego łańcucha w którym pestycydy były przekazywane poprzez tkankę tłuszczową wszystkich tych ogniw po kolei.

Największym zagrożeniem bioakumulacją pestycydów jest pryskanie owoców i warzyw spożywanych przez ludzi.


Kontrola obecności i poziomu pestycydów w pokarmie roślinnym jest obecnie na żadnym poziomie. Największe zagrożenie stanowią niekontrolowane skupiska sprzedaży owoców, rynki owocowe i giełdy z których owoce sprzedawane są do sklepów hurtowych i detalicznych.


W najnowszym badaniu autorów - Monika Krügera, Awad Ali Shehataa, Wieland Schrödla, Arne Rodloff pod tytułem „Glyphosate suppresses the antagonistic effect of Enterococcus spp. on Clostridium botulinum” czyli "Glifosat hamuje działanie antagonistyczne Enterococcus spp.. na Clostridium botulinum" możemy przeczytać na temat badań które udowadniają zmiany fizjologii bakterii względem siebie po przedostaniu się do organizmu pestycydu o nazwie glifosat. Oznacza to, że zaburzona zostaje proporcja kultur bakteryjnych w organizmie, wskutek czego L formy powstające ze szczepu dominującego nie mają w organizmie naturalnych wrogów działających na nie antagonistycznie poprzez własne inhibitory przemiany materii.

Jeżeli mielibyśmy się teraz poprzeć naszym ogólnym schematem którego używamy do wytłumaczenia powstania L form bakterii to jedną z negatywnych ról pestycydów jest właśnie zmiana struktur flory bakteryjnej w schemacie odpowiadającej miejscu z poniższego obrazka.


Zobaczmy teraz bardzo zaskakujące (dla mnie oczywiste) i obrazowe dane którymi chcę Państwu zobrazować zależność występowania chorób autoimmunologicznych popierając się przykładem stwardnienia rozsianego z zależności od użycia pestycydów w Stanach Zjednoczonych.

Pestycydem najczęściej używanym w stanach jest benfluralin, jego skróconą nazwa handlową jest benefin


Pożywienie najmocniej dotknięte oddziaływanie pestycydów to orzeszki ziemne, tytoń oraz sałata.

Teraz spojrzyjmy na obszary Stanów Zjednoczonych w których ilość i częstość rzutów stwardnienia rozsianego występuję najintensywniej. Częstość rzutów choroby w danym regionie NIE OZNACZA! intensywności występowania choroby w danym rejonie, dlatego pestycydy wydają się być ważnym inicjatorem kolejnych rzutów choroby a nie tylko przyczyną.


Kolejnym ważna substancją toksyczną która używana jest do produkcji pestycydówdioksyny. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zakres i umiejscowienie skórne trądziku chlorowego i różowatego powodowanego przez dioksyny i inne toksyny w porównaniu do skórnych objawów tocznia w obrębie twarzy.


trądzik różowaty

Poprę się tutaj także przykładem zatrucia dioksynami ukraińskiego prezydenta Viktora Yushchenko.


trądzik chlorowy

Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny kształt motyla zmian skórnych trądziku chlorowego i różowatego. Stężenie dioksyny we krwi w jego przypadku wyniosło 10 ppm, czyli 20 tysięcy razy przekroczyło dopuszczalną normę. A teraz zobaczmy kolejno jak wygląda zakres zmian skórnych na twarzy osoby chorej na toczeń.


toczeń

Zakres i umiejscowienie zmian jest tak charakterystyczny w obu przypadkach, iż nie trudno oprzeć się wrażeniu, że trądzik chlorowy i różowaty oraz toczeń ograniczona jedynie do objawów skórnych są tymi samymi chorobami. Jeżeli więc trądzik powodują bakterie to co powoduje toczeń?

Zwróćmy uwagę także, iż u ponad 81% chorych na trądzik różowaty słońce pogarsza stan chorobowy, dla chorych z toczniem brzmi to bardzo znajomo. Polecam także artykuł na temat wpływu słońca i jego znaczenia jako dowód L form bakterii jako przyczyn chorób autoimmunologicznych światło i choroby autoimmunologiczne

Nie mniej niebezpieczną formą bioakumulacji substancji szkodliwych jest akumulacja metali ciężkich takich jak Cynk, Miedź, Ołów, Kadm, oraz szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych z powodu drogi rozprzestrzeniania się ich w środowisku.


Z powodu łatwości i mnogości dróg rozprzestrzeniania się objawy bioakumulacji możemy zaobserwować praktycznie w każdym łańcuchu pokarmowym.


Pamiętajmy! w organizmie człowieka występują naturalnie metale ciężkie i moją one szereg ważnych pozytywnych funkcji, jednak w przypadku kiedy dochodzi do zwiększenia gromadzenia się tych substancji w stosunku do ich usuwania z organizmu dochodzi do bioakumulacji i ich negatywnego wpływu na zdrowie. Co najgorsze w przypadku wielu z nich może występować zjawisko akumulacji czasowej, w przypadku której nadmiar może być ciężki do zdiagnozowania metodami analitycznymi.

Ołów silnie wiąże się z wieloma biopolimerami, takimi jak: białka, enzymy, RNA, DNA. w ten sposób ulega zaburzeniu wiele przemian metabolicznych.

Cynk nadmiar cynku prowadzi do powstania chorób nowotworowych, zmienionej funkcji żelaza, zredukowanej reakcji immunologicznej i obniżonych poziomów lipoprotein o wysokiej gęstości.

Kadm działa jak katalizator przy wytwarzaniu reaktywnych form tlenu. Zwiększa peroksydację lipidów, dodatkowo wyczerpuje zasoby glutationu i białek z grupami sulfhydrylowymi. Pobudza również wytwarzanie cytokin zapalnych. Pamiętajmy! Glutation umożliwia usuwanie związków azotowych i chlorowcopochodnych toksyn! Glutation jest wszechobecnym przeciwutleniaczem zaangażowanym w wiele funkcji komórkowych, takich jak detoksykacja, transport aminokwasów, produkcja koenzymów oraz recykling witamin E i C. Pełniąc swoją rolę najskuteczniejszego środka oczyszczającego nukleofile, glutation blokuje swobodne i radykalne uszkodzenia wszelkiego rodzaju tkanek. Glutation jest substancją wykorzystywaną na poziomie komórkowym - na pierwszym miejscu w obronie organizmu. Odgrywa on kluczową rolę w funkcjonowaniu oraz rozmnażaniu limfocytów w celu zwalczania organizmów takich jak bakterie, pasożyty oraz wirusy. Na podstawie badań naukowych, przy nieodpowiednim poziomie glutationu komórki "popełniają samobójstwo" poddając się procesowi nazywanemu zaprogramowaną śmiercią komórkową (apoptozą). Czytaj więcej glutation

Miedź negatywny potencjał utleniania miedzi może być odpowiedzialny za toksyczność tego pierwiastka w przypadku przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Przy wysokich stężeniach miedzi znane są procesy uszkodzenia oksydacyjnego systemów biologicznych, w tym peroksydacji z lipidami i innymi makrocząsteczkami.

Nadmiar metali ciężkich zaburza prace wielu enzymów, ich pozbycie się lub doprowadzenie do poziomu naturalnego dla organizmu człowieka warunkuje prawidłowe działanie kilkudziesięciu enzymów biorących udział w pracy układu immunologicznego, wydzielniczego oraz nerwowego.

Kolejna grupa związków które podejrzewa się o działanie mutagenne to konserwanty zawarte w pożywieniu takie jak:

- Para-hydroksybenzoesan metylu

- Bifenyl (difenyl)

- Azotyn potasu

- Benzoesan sodu

Pierwszy etap detoksykacji ma także na celu usunięcie produktów przemiany materii L form bakterii które są de facto odpowiedzialne na objawy chorób autoimmunologicznych.