Przyczyną 90% chorób autoimmunologicznych są L formy bakterii!

- toczeń
- stwardnienie rozsiane
- sarkoidoza
- reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
- wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- choroba Leśniowskiego-Crohna
- miastenia
- bielactwo nabyte
- łuszczyca
- twardzina

Wszystkie powyższe choroby wg klasyfikacji medycznej są chorobami autoimmunologicznymi